Zorg en onderwijs

Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben moeten zoveel mogelijk naar een gewone school kunnen gaan, dicht bij huis.

De school moet kinderen passend onderwijs kunnen bieden. Bijvoorbeeld door extra hulp in de klas, of begeleiding op school te bieden. Lukt dit niet, dan zorgt school voor een plek op een andere school. Bijvoorbeeld speciaal onderwijs, met kleinere groepen en extra ondersteuning. Als er ondersteuning nodig is zorgen school en het Sociaal Team hier samen met u voor. Soms is er ook hulp van buiten school nodig, het Sociaal Team zorgt ervoor dat deze hulp en de hulp vanuit school goed op elkaar afgestemd zijn.

School maatschappelijk werk

Op elke basisschool in gemeente Montferland is er een school maatschappelijk werker betrokken vanuit het Sociaal Team. Zij nemen deel aan het ondersteuningsteam en zijn het aanspreekpunt voor de intern begeleider vanuit school. U kunt via de intern begeleider in contact komen met de school maatschappelijk werker.

Leerlingenvervoer

Als ouder of verzorger van schoolgaande kinderen zorgt u er meestal zelf voor dat uw kinderen van en naar school gaan.  Als uw kind naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs gaat, kan halen en brengen een probleem zijn en kunnen de vervoerskosten behoorlijk oplopen. Scholen voor speciaal onderwijs zijn immers niet altijd in de buurt.