Asfalt

Onderhoud asfaltwegen

Asfaltwegen worden onderhouden om langdurig veilig gebruik en rijcomfort te waarborgen. Vormen van onderhoud kunnen bestaan uit het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag, het aanbrengen van een slijtlaag of het repareren van kleine stukken. De werkzaamheden worden machinaal uitgevoerd met o.a. een asfalt-spreidmachine, walsen en vrachtwagens.

De werkzaamheden kunnen enige vertraging tot gevolgen hebben. Wegen kunnen worden afgesloten om de werkzaamheden goed en snel uit te voeren en dat kan leiden tot omleidingen. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken. Omleidingen worden aangegeven via pijlen.

Het asfaltonderhoud wordt  zoveel mogelijk in de zomermaanden uitgevoerd bij droog en warm weer. Jaarlijks wordt een planning gemaakt met te onderhouden wegen.

Scheuren dichten in asfaltwegen

Jaarlijks wordt een deel van de asfaltwegen gecontroleerd op scheuren in het wegdek. In een cyclus van vijf jaar gaan we de gehele gemeente rond en worden de scheuren gevuld.

Door het vullen van de scheuren wordt de toplaag van het asfaltdek weer gedicht. Hierdoor kan er geen water en vocht in het asfalt sijpelen. Zo wordt voorkomen dat in de winterperiode het wegdek door bevriezing scheurt. Dat zijn de bekende winterschades. Door tijdig reparatie houden we de wegen berijdbaar. Voor het dichten van scheuren moet de buitentemperatuur boven de 15˚ liggen, dus worden de werkzaamheden merendeels in de zomerperiode uitgevoerd. De scheuren worden onder hoge druk schoongeblazen en daarna verhit tot zo’n 1300 graden. Hierna wordt direct een vloeibare bitumenemulsie aangebracht en afgestrooid met steenslag. De werkzaamheden worden machinaal uitgevoerd en kunnen minimale vertraging tot gevolg hebben.  Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

Scheuren dichten in asfalt

Scheuren dichten in asfalt.jpg