Verharde wegen

Er zijn drie soorten verharde wegen, met elk hun eigen onderhoud:

  1. Elementenverharding (Alle verhardingen die uit elementen bestaan, zoals gebakken klinkers, betonstraatstenen, tegels e.d.);
  2. Asfalt;
  3. Beton.