De Lakermaat

Nieuws over woningbouw

Geen resultaten gevonden.

Gemeente Montferland wil in de periode tot 2030 ongeveer 1.500 woningen toevoegen aan de woningvoorraad. De woningnood raakt ook in onze gemeente verschillende groepen zoals jongeren en vaak startende gezinnen, ouderen en lage inkomensgroepen. Er is ook een grote vraag naar betaalbare koopwoningen voor de middeninkomens. De woningen worden in de verschillende kernen van de gemeente gerealiseerd.

In 2009 is er een Structuurvisie vastgesteld waarbij gebiedsontwikkeling de Lakermaat is aangewezen voor woningbouwuitbreiding.

Familie Meijer is eigenaar van ca. 22,2 hectare landbouwgronden met de bebouwing en het erf van boerderij De Laak. aan de Hartjensstraat 2 in Lengel. De aansluitende gemeentelijke gronden rondom de eerdere kinderwagenfabriek van ongeveer 2,7 hectare worden meegenomen in de planontwikkeling. 

De familie heeft een plan gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied. Dit plan is besproken met de gemeente en die heeft daarop positief gereageerd. Vooral door de inzet van de familie om klimaatadaptief te willen ontwikkelen. Ook wil de familie het landschap en de biodiversiteit van dit gebied sterker maken. Dit door de kenmerken van het landschap die met de ruilverkaveling zijn verdwenen, terug te brengen. Het gevarieerde woningbouwprogramma is te gast in het landschap. 

Ontwikkelkader

Op 10 november 2022 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelkader vastgesteld. Deze ontwikkeling biedt met gemiddeld 12–13 woningen voor iedere hectare een goede aanvulling op woonmilieus ergens anders. Ook maakt het de gemeente als bosrijke gemeente met een waardevol landschap sterker. 

Landschappelijk en Stedenbouwkundig Programma van Eisen (LSPVE)

Op 11 juli 2023 is er is een nieuwe stap gezet. Het college stelde het Landschappelijk en Stedenbouwkundig Programma van Eisen (LSPVE) vast. Deze krijgen de ontwerpers mee bij het uitwerken van De Lakermaat. Ook is door de gemeente met de initiatiefnemers op 29 juni 2023 een contract ondertekend. Hierin zijn de afspraken over de plannen en uitvoering vastgelegd. Van dit moment is een filmpje gemaakt. Bekijk onderstaande video:

Gebiedsontwikkeling De Lakermaat

Na de zomer wordt het LSPVE besproken met de gemeenteraad voor besluitvorming. De Lakermaat is te gast in het landschap.

Participatie

In het LSPVE is de input meegenomen van bewoners en ondernemers uit het dorp Lengel. De plannen kunnen rekenen op een brede steun van de omwonenden. Het gaat om een gevarieerd woningbouwprogramma in het dorpse woonmilieu omgeven door water, groen en natuur. De woningbouw bestaat voor 25% uit sociale huur- en koopwoningen. Ook bestaat 25% uit betaalbare huur- of koopwoningen. De rest van de woningen en kavels vallen in de vrije sector. 

In de plannen is goed gebruik gemaakt van de verschillen in de bodem, het (grond)watersysteem en de hoogteligging van het gebied. Wandelpaden en fietsverbindingen zijn belangrijk in het plan. Er is veel ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe natuur, bos en meer biodiversiteit. Initiatiefnemers willen graag de 19e -eeuwse boerderij De Laak van de familie Meijer in oude staat herstellen. Het plan is om deze boerderij een nieuwe bestemming te geven, bijvoorbeeld voor wonen en zorg. Ook andere onderdelen uit de geschiedenis van de cultuur van het dorp krijgen een plek in de plannen.

De eerste woningbouw kan starten na het vaststellen van het aangepaste omgevingsplan. We hopen dat begin 2026 de schop de grond in kan. In overleg met woningcorporatie Plavei wordt gekeken of een deel van de sociale woningbouw versneld kan worden.

Contact

De familie heeft een projectteam opdracht gegeven voor het programma-, proces en projectmanagement van de gebiedsontwikkeling. Dit team zorgt ook voor de omgevingsdialoog en de samenwerking met de gemeente. Heeft u vragen over deze gebiedsontwikkeling? Stuur dan een e-mail naar info@delakermaat.nl

Bijlagen

November 2022 - Ontwikkelkader

 

December 2022 - Start omgevingsdialoog 

Maart 2023 - Omgevingsdialoog tussenstand LSPVE

Juni 2023 - Omgevingsdialoog concept LSPVE

Juli 2023 - LSPVE Lakermaat