Elementenverharding

Elementenverharding van wegen en voetpaden worden onderhouden om langdurig veilig gebruik en rijcomfort te waarborgen. Elementenverharding zijn o.a. klinkers, tegels, natuursteen, straatstenen e.d. Het onderhoud bestaat uit herstraten of hertegelen van de verharding.

De werkzaamheden worden machinaal en/of handmatig uitgevoerd. Wegen kunnen worden afgesloten, dat kan leiden tot vertraging. Wij proberen deze overlast tot een minimum te beperken en vragen hiervoor uw begrip. Omleidingen worden aangegeven via pijlen. Jaarlijks wordt een planning gemaakt met te onderhouden wegen.