Grondwateroverlast

Heeft u een laagje water in uw kruipruimte van uw huis staan, dan is er meestal niets aan de hand. De kruipruimte is bedoeld voor een goede vochthuishouding onder uw huis. Het kan voorkomen dat in de kruipruimte van uw woning tijdelijk water staat. Voor korte tijd hoeft dit geen probleem te zijn. Mocht het langer duren, dan kan dit vochtoverlast geven. Mocht u regelmatig overlast ondervinden van water in uw kruipruimte, neemt u dan contact op met uw gemeente. De gemeente kan u in bepaalde gevallen een advies geven om het probleem te voorkomen dan wel op te lossen. Zie ook de tabel hieronder voor problemen en mogelijke maatregelen daarop.

Problemen en mogelijke maatregelen
Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Wateroverlast in de tuin (veelal in nieuwbouwwijken) Slecht doorlatende bovengrond.

 

 • Tuin in de woonrijpfase minimaal 1 meter diep doorspitten;
 • Wachten: het lost zich meestal in de loop der tijd vanzelf op;
 • Diepwortelende beplanting aanbrengen zoals bomen, de wortels brengen lucht in de bodem.
Wateroverlast in de kruipruimte  
 • Als het sporadisch is (alleen 's winters): niet doen;
 • Komt het regelmatig over een langere periode voor? Zie wateroverlast in de tuin. Vaak zorgt een slecht doorlatende tuin ervoor dat het water naar de woning trekt;
 • Folie op de bodem van de kruipruimte leggen zodat u verdamping van het grondwater tegengaat;
 • De ventilatie van de kruipruimte verbeteren. Dat kan met ventilatieroosters of mechanische ventilatie (ventilator);
 • De grond in de kruipruimte los maken waardoor het water weg kan;
 • Te diepe kruipruimten opvullen met goed doorlatend materiaal. Het effect is dat het grondwater minder goed kan optrekken (schelpen zijn hiervoor een optie).
Water in kelder of convectorput Bouwkundig gebrek Waterdicht laten maken voor een gespecialiseerd bedrijf. Als het een nieuwbouwwoning is, kunt u de aannemer aansprakelijk stellen.
Vocht in de woning  
 • Vloerconstructie vervangen door een vochtdichte constructie;
 • Drainage aanbrengen;
 • De kruipruimte isoleren of voorzien van een laag schelpen (de kruipruimte goed ventileren).

Drainage

Drainage zorgt voor het verlagen van de grondwaterstand in een bepaald gebied. Drainage bestaat uit een holle buis met minuscule gaatjes waardoor het grondwater intreedt en afgevoerd wordt. Ervaart u overlast ten gevolge van een slecht functionerende drainage, dan kunt u contact opnemen met de gemeente of uw woning eigenaar die in veel gevallen eigenaar is van het drainagestelsel.