Klacht indienen

Algemeen

Het kan zijn dat bepaald handelen van de gemeente u benadeelt. Bijvoorbeeld door gedrag of optreden van een bestuurder of medewerker van de gemeente. Dan wil de gemeente dat graag weten. Niet alleen om de klacht te verhelpen, maar ook omdat de gemeente van uw klacht wil leren, door bijvoorbeeld de uitvoering van werkzaamheden te verbeteren. Ook als u een idee heeft over hoe wij zaken beter kunnen doen horen wij dat graag. U kunt dan een klacht indienen.

Hoe het werkt

  • Hebt u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil, een onveilige verkeerssituatie of een omgewaaide boom die over de straat ligt? Deze klachten meldt u direct online via 'Melding openbare ruimte'
  • Is uw afval niet opgehaald, of wilt u meer weten over de afvalinzameling, bel dan met de afvallijn (0316) 595 555.
  • U kunt digitaal een klacht indienen door bovenaan deze pagina op de knop 'Indienen' te klikken.

Het formulier is alleen bedoeld voor klachten over de wijze waarop de gemeente Montferland zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover een burger heeft gedragen. Het kan daarbij gaan om gedrag van een individuele medewerker of van een afdeling waardoor u zich onheus behandeld voelt. Bijvoorbeeld als u na herhaaldelijk aandringen maar geen antwoord krijgt op uw vraag, bepaalde gemaakte afspraken niet door de gemeente worden nagekomen of als u het gevoel heeft van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

Het formulier geldt niet voor het geval u het niet eens bent met een bepaalde beslissing van het gemeentebestuur of het gemeentelijk beleid. U kunt dan namelijk een bezwaarschrift indienen of gebruik maken van de geboden inspraakmogelijkheden.

U kunt de klacht digitaal, telefonisch, schriftelijk of persoonlijk indienen bij de gemeente Montferland. Daarna krijgt u bericht van de gemeente.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? U kunt dan naar de Nationale Ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en de manier waarop daarmee is omgegaan.

De klachtcoördinator is voor nadere informatie telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0316) 291 391.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een klacht en hoe de klachtenprocedure werkt vindt u in 'Informatie klachtenprocedure 2019' onderaan deze pagina.

Goed om te weten

Een klacht over de openbare ruimte

Hebt u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom die over de straat ligt? U kunt digitaal een melding hiervan maken.

Afval

Is uw afval niet opgehaald, of wilt u meer weten over de afvalinzameling, bel dan met de afvallijn (0316) 595 555.

Een klacht over een besluit

Hebt u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen. Klik onderaan op deze pagina op 'Bezwaar maken'.

Hoe lang het duurt

De gemeente behandelt uw klacht doorgaans binnen 6 weken.

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, kunt u een oordeel aanvragen bij de Nationale Ombudsman.