Klacht indienen

Algemeen

Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

Hoe het werkt

Uw klacht moet gaan over gedragingen van een bestuursorgaan, gemeentelijke bestuurders of een medewerker van de gemeente. Dat kan de burgemeester, een wethouder of een ambtenaar zijn. U kunt daarbij denken aan een trage afhandeling van brieven, het niet nakomen van een afspraak of een onvriendelijke behandeling. 

Klacht indienen

U kunt uw klacht indienen door op de knop ‘indienen’ op deze pagina te klikken en de stappen te doorlopen. Daarnaast kunt u uw klacht telefonisch, schriftelijk of persoonlijk indienen bij de gemeente Montferland. 

Voorwaarden en behandeling van uw klacht

De voorwaarden voor het indienen van een klacht en hoe uw klacht behandeld wordt vindt u in ‘Informatie klachtenprocedure 2024’ onderaan deze pagina. 

Goed om te weten

Het formulier is alleen bedoeld voor klachten over de wijze waarop de gemeente Montferland zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover een burger heeft gedragen. Het kan daarbij gaan om gedrag van een individuele medewerker of van een afdeling waardoor u zich onheus behandeld voelt. Bijvoorbeeld als u na herhaaldelijk aandringen maar geen antwoord krijgt op uw vraag, bepaalde gemaakte afspraken niet door de gemeente worden nagekomen, u onvriendelijk behandeld wordt of als u het gevoel heeft van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

Hebt u een klacht over het gemeentebestuur of het gemeentelijk beleid? Dan kunt u geen klacht indienen. U kunt dan namelijk een bezwaarschrift indienen of gebruik maken van de geboden inspraakmogelijkheden.

Een klacht over de openbare ruimte

Hebt u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom die over de straat ligt? U kunt digitaal een melding hiervan maken.

Afval

Is uw afval niet opgehaald, of wilt u meer weten over de afvalinzameling, bel dan met de afvallijn (0316) 595 555.

Een klacht over een besluit

Hebt u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen. Klik onderaan op deze pagina op 'Bezwaar maken'.

Een klacht over geleden schade

Heeft u schade geleden of bent u gewond geraakt, en is het de schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kunt u doen door een melding te maken. Lees voordat u een melding maakt de informatie op de pagina goed door.

Hoe lang het duurt

De gemeente behandelt uw klacht doorgaans binnen 6 weken.

Bent u het niet eens met de beslissing of niet tevreden over de manier waarop uw klacht door de gemeente is behandeld, dan kunt u naar de Nationale Ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en de manier waarop daarmee is omgegaan.

Vragen?

Heeft u vragen over het indienen van een klacht of over de behandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de klachtencoördinator van gemeente Montferland via telefoonnummer (0316) 291 391.