Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatieplan

Eind 2021 heeft Montferland haar klimaatadaptatieplan vastgesteld. Daarin staat onze ambitie en visie voor de komende jaren en onze 3 speerpunten:

  1. We maken klimaatadaptatie vanzelfsprekend in onze organisatie
  2. We benutten elke kans buiten
  3. We stimuleren klimaatbestendig gedrag bij inwoners, ondernemers en organisaties

Lees het klimaatadaptatieplan

Wat kun u zelf doen?

Iedereen kan een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie met kleine en grote maatregelen. Ideeën ter inspiratie staan op de website van Weet van Water.

Subsidie

Op dit moment heeft Montferland een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. In de loop van dit jaar wordt de subsidieregeling uitgebreid voor andere maatregelen die ook bijdragen aan een beter klimaat. Bijvoorbeeld een groen dak of minder tegels in de tuin. Houdt u daarvoor de website in de gaten.

Klimaatatlas (stresstest)

Misschien heeft u het woord stresstest wel eens horen vallen? In een stresstest worden de mogelijke kwetsbaarheden voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in beeld gebracht. Hiermee wordt duidelijk waar maatregelen nodig zijn.

Alle gemeenten moesten uiterlijk in 2019 een klimaatstresstest uitvoeren. Dat heeft Montferland uiteraard ook gedaan. De resultaten van onze stresstest zijn weergegeven in de klimaatatlas. Die vind u op de Website Weet van Water.

Website met handige en nuttige informatie

  • De stichting Rioned heeft een duidelijke website met daarop informatie over rioolzaken maar ook over klimaatzaken.