Rechten en plichten

Uw rechten

Als u een uitkering krijgt heeft u rechten:

 • Wij staan u fatsoenlijk te woord en nemen uw argumenten serieus.
 • Wij beoordelen uw aanvraag (of aanvragen) rechtvaardig en houden rekening met uw individuele situatie.
 • Wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken.
 • Wij gaan zeer zorgvuldig en discreet met uw gegevens om en verstrekken deze niet zomaar aan iemand anders.
 • Wij geven u alle informatie die u nodig heeft.
 • Wij doen ons uiterste best om uw recht op uitkering te toetsen.
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen de wettelijke termijn van 8 weken en waar mogelijk sneller.
 • Als uw aanvraag niet binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld, kunt u recht hebben op een schadevergoeding (op basis van de Wet dwangsom).
 • Wij leven de geldende regels na.
 • Wij ondersteunen u om weer werk te vinden.
 • Zolang u een uitkering krijgt, houden wij u op de hoogte van eventuele nieuwe regels en ontwikkelingen die voor u belangrijk zijn. Wilt u zelf ook goed geïnformeerd blijven, houd dan deze website in de gaten.

Bent u het niet eens met een besluit of met hoe u behandeld bent? Bel ons dan eerst. Vaak kunnen we in een goed gesprek uitleggen hoe het zo gelopen is. Mocht u nog steeds vinden dat wij uw rechten tekortdoen, dan kunt u een klacht of een bezwaarschrift (via de website rechts op deze pagina) indienen.

Uw plichten

Als u een uitkering heeft moet u zich aan bepaalde zaken houden, zo voorkomt u problemen met uw uitkering:

 • Wanneer het cluster Werk & Inkomen u vraagt om informatie of bewijsstukken, lever deze op tijd aan.
 • Geef alle wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden direct door. Bijvoorbeeld adreswijzigingen, wijzigingen in de burgerlijke staat, samenwoning en gezinssituatie.
 • Vind zo snel mogelijk (weer) een betaalde baan. U moet solliciteren naar alle soorten werk. Dit betekent dat het werk niet hoeft aan te sluiten bij uw opleiding en werkervaring. Het betekent ook werk waarbij u meer of minder uren  per week werkt dan u zou willen, of waarvoor u een lager salaris ontvangt dan bij een eerdere baan.
 • Als de gemeente ondersteuning biedt bij het vinden van werk, dan moet u hier actief aan meewerken.
 • U moet ingeschreven staan bij het UWV. In principe wordt deze inschrijving automatisch verlengd zo lang u bijstand ontvangt.
 • Wanneer u werk aangeboden krijgt, moet u dat aanvaarden. Als u werk heeft, moet u dat werk zien te behouden.
 • U bent verplicht mee te werken aan een onderzoek naar uw mogelijkheden om (weer) aan het werk te komen.
 • U bent ook verplicht om mee te werken aan een onderzoek naar uw geschiktheid voor het volgen van scholing of opleiding.
 • De gemeente stelt samen met u een plan van aanpak op voor uw re-integratie, u moet hier aan meewerken.
 • Wanneer de gemeente u een opleiding, scholing of omscholing aanbiedt, moet u daar aan deelnemen.
 • Geef direct aan ons door als u werk (betaald of onbetaald) heeft gevonden of als zelfstandige gaat werken.
 • Geef de ontvangst van een schenking, erfenis of andere financiële middelen direct door.
 • Wanneer u een oproep krijgt van het UWV WERKbedrijf, keuringsinstanties, re-integratiebedrijven en de gemeente, moet u komen. Kunt u niet, dan moet u dit melden aan de instantie die u heeft uitgenodigd.
 • Roep medische en/of psychische hulp in wanneer dat nodig is. Blijf onder behandeling en volg de medische voorschriften op.
 • Zorg ervoor dat u, door uw toedoen, geen andere wettelijke uitkering (bijvoorbeeld WIA of WW) wordt geweigerd.
 • Vraag toestemming als u naar het buitenland gaat of op een andere manier tijdelijk niet beschikbaar bent voor werk of re-integratie.

Wanneer u bent vrijgesteld van de sollicitatieplicht, gelden sommige verplichtingen niet voor u. Uw werkcoach informeert u hierover.

Als u een gezamenlijke uitkering heeft of aanvraagt, moet u overal waar ‘u’ staat, lezen: ‘u en/of uw partner’. Als u de verplichtingen niet en of op tijd nakomt, dan verlaagt de gemeente uw uitkering. In het uiterste geval kan de gemeente uw uitkering beëindigen.

Als u wordt verzocht om bankafschriften aan te leveren dan mag u bepaalde uitgaven onleesbaar maken, tenzij er een vermoeden van fraude is. Houdt u er rekening mee dat als u uitgaven onleesbaar maakt, dat ook kan leiden tot een vermoeden van fraude en we alsnog de originele afschriften kunnen opvragen.

Heeft u een uitkering, dan kunt u eventuele wijzigingen makkelijk en snel digitaal doorgeven via de website rechts op deze pagina.