Wateroverlast

Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat staan. Deze hinder moeten we leren te accepteren. Vergelijk deze hinder met andere extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, gladheid en storm. Het beperken van wateroverlast door hevige buien is niet simpel op te lossen door de vergroting of aanleg van extra riolering, dit zou vele miljoenen euro’s kosten. Daarom is een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Als wegen tijdelijk water kunnen opvangen en afvoeren, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt. Zelf kunt u ook bijdrage leveren aan het verminderen van wateroverlast door uw dak (of daken) af te koppelen.

Wat te doen bij wateroverlast?

Na regenval kan er water op een openbare rijweg, fietspad of voetpad blijven staan. Als het water pas na een tijdje wegstroomt, is er waarschijnlijk sprake van een te grote regenbui. Dit is helaas niet altijd te voorkomen. Blijft het water toch langer staan, dan is de straatkolk waarschijnlijk verstopt. De gemeente zal het probleem dan beoordelen en zo spoedig mogelijk verhelpen. Heeft u wateroverlast in uw woning en of bedrijf, neem dan contact op met de gemeente. Wij vragen u om hiervan een melding te maken door contact met de gemeente Montferland op te nemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar gemeente@montferland.info of door te bellen naar telefoonnummer (0316) 291 391.

Meer informatie

Wilt u weten hoe u mee kunt helpen aan het klimaatbestendig maken van Montferland? Kijk dan op Montferland - Weet van Water. U kunt al beginnen met uw eigen tuin!

Op het kennisportaal van klimaatadaptatie kunt u meer lezen over wateroverlast. U leest bijvoorbeeld hoe de kans op een overstroming toeneemt door klimaatverandering en hoe kwetsbaar Nederland is voor overstromingen. Verder leest u wat de gevolgen van een overstroming kunnen zijn en wat we kunnen doen: hoe kunnen we de kans op een overstroming verminderen? En hoe kunnen we de gevolgen beperken als het toch misgaat? De database Maatregelen gevolgbeperking overstroming helpt u om inzicht te krijgen in waar het zinvol is om de gevolgen van een overstroming te beperken en welke maatregelen u waar kunt nemen.