Wateroverlast Kerkwijk

In 2021 hebben meerdere bewoners van de Rietdreef, Hebingskamp en Grote Huilakker contact met ons opgenomen over wateroverlast in tuinen en in kruipruimtes. Wij willen graag goed in beeld krijgen wat er aan de hand is.

Stappenplan

Er zijn verschillende vormen van wateroverlast. En er zijn waarschijnlijk ook verschillende oorzaken. Daarom gaan we in stappen te werk:

  1. we beginnen om eerst de problemen in beeld te brengen;
  2. dan onderzoeken we de oorzaak of oorzaken;
  3. daarna is duidelijk welke oplossingen mogelijk zijn;
  4. en tot slot wie daarvoor verantwoordelijk is.

Enquête

Veel inwoners van deze 3 straten hebben afgelopen december en januari de enquête ingevuld. Om precies te zijn 49 van de 69 aangeschreven adressen. Heel hartelijk dank daarvoor. Hiermee kunnen wij aan de slag met het in beeld brengen van de problemen.
Alle antwoorden en resultaten van de enquête kunt u hier inzien:

Een aantal vragen zijn uit deze rapportage gehaald omdat deze privacygevoelige informatie bevatten, dit zijn vragen waarbij in de antwoorden een adres, e-mailadres of telefoonnummer kan voorkomen (de vragen 1, 2, 16 t/m 20).

Stap 2

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête hebben we een onderzoeksplan opgesteld. De onderzoeken worden uitgevoerd op woensdag 16 maart en donderdag 17 maart 2022.

Het onderzoek bestaat uit 2 delen

Enerzijds gaan we de bodemopbouw en het functioneren van de waterhuishouding in beeld brengen door een booronderzoek en de uitwisseling van ervaringen met bewoners.

Hiervoor gaan we met grondboringen onderzoeken hoe de bodem ter plekke van tuinen en in de kruipruimte is opgebouwd en hoe de neerslag afstroomt. Profielkuilen en boorwerkzaamheden zullen uiteraard weer netjes worden hersteld.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het bedrijf ASC Sports & Water, door een geohydroloog.

Anderzijds gaan we met behulp van een filmcamera onderzoeken of de hemelwaterafvoeren en hemelwaterbrievenbussen goed functioneren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Te Kloeze Riooltechniek.

De onderzoeken worden uitgevoerd op particulier terrein. Met de betreffende bewoners wordt apart contact opgenomen.

De onderzoeklocaties zijn bepaald aan de hand van de reacties in de enquête en verspreid over de wijk (Rietdreef, Hebingskamp en Grote Huilakker).

De onderzoeksresultaten

De onderzoeken die zijn uitgevoerd op 16 en 17 maart hebben veel duidelijkheid gebracht.
De volgende uitkomsten kunnen we alvast met u delen:

  • De structuur van de grond in de meeste tuinen is niet meer doorlatend (tot grote diepte). Regenwater kan daarin niet wegzakken. Hierdoor ontstaat wateroverlast in de tuinen.
  • Bijna alle onderzochte waterbrievenbussen functioneren goed. Het systeem van de waterbrievenbussen lijkt niet de oorzaak van water in de kruipruimte. Met de paar bewoners waar wel iets aan de hand leek met de waterbrievenbus nemen we apart contact op.
  • Het water in de kruipruimte lijkt afkomstig van afstromend regenwater uit de voortuin of achtertuin.
  • De hoogtes van de particuliere percelen en van de openbare ruimte (wegen, stoepen, wadi’s) is niet overal logisch. Daardoor stroomt het regenwater naar plekken waar we het niet willen hebben.
  • De wadi’s werken niet zoals het zou moeten.

De oorzaken van de problemen liggen zowel op particulier terrein als op openbaar terrein. Wij gaan nu aan de slag met oplossingen waarin we ook onderscheid maken in wat er gedaan kan worden op particulier terrein en op openbaar terrein.

Ook gaan we aan de slag met de vraag hoe deze problemen ontstaan zijn. Zijn onderdelen van deze wijk niet goed ontworpen? Of zijn onderdelen anders aangelegd dan ontworpen?
Het is belangrijk daarop antwoord te hebben zodat ook de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid duidelijk wordt.

Hoe nu verder

Sinds onze vorige update van 6 april hebben wij vooral tijd besteed aan het opzoeken en uitzoeken van de ontwerptekeningen en de wijze waarop de wijk is aangelegd. Hierdoor is er nu inzicht in de verschillen tussen het ontwerp en de werkelijkheid. Onze volgende stap is het aangaan van gesprekken met de betrokken aannemers. We hopen dat na deze gesprekken duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Dan pas kunnen we u laten weten welke oplossingen mogelijk zijn en wie daarvoor actie moet ondernemen.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met onze projectleider de heer R. (Robert) Freriks van adviesbureau Civicon via r.freriks@civicon.nl.