Watervergunning

Algemeen

Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig. Oppervlaktewater is water in sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beken en rivieren.

Hoe het werkt

 1. Check op Omgevingsloket online of u voor uw activiteiten een watervergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen. Dit doet u door op bovenstaande knop 'Melding doen/vergunning aanvragen' te klikken.
 2. Indien nodig vraagt u de vergunning aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren.

In uw aanvraag voor een watervergunning geeft u aan:

 • Op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren;
 • Wat deze activiteiten inhouden;
 • Waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben voor de omgeving;
 • De periode waarin u de vergunning nodig hebt.

U kunt de aanvraag of melding ook doen bij de gemeente waar u de activiteiten wilt uitvoeren.

Hoe lang het duurt

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Van wie u dit bericht krijgt, hangt af van uw aanvraag. Dit kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook het waterschap of de provincie. Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u automatisch de vergunning.

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u niet automatisch de vergunning.

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat u nodig hebt

Particulier

Als u als particulier een watervergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.

Voor een bedrijf

Als u voor uw bedrijf een watervergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Goed om te weten

U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:

 • De aanleg van een steiger;
 • Het verwijderen van grondwater;
 • Het lozen van afvalwater of -stoffen op oppervlaktewater;
 • Het dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot;
 • De aanleg van een waterbergingsgebied voor het tijdelijk opvangen van (regen)water;
 • Het bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied;
 • Het organiseren van een evenement op het water.