Bermbeheer

In Montferland hebben we 1.350.000 m2 bermen in het buitengebied. De gemeente wil de soortenrijkdom van de bermen stimuleren door een maaibeheer toe te passen dat meer is gericht op wat planten, dieren en vogels nodig hebben.

We onderzoeken momenteel hoe we dat het beste kunnen doen. In 2019 zijn alle bermen geïnventariseerd op plantensoorten. Ook hebben we selectief gemaaid en het maaisel zoveel mogelijk afgevoerd.

Met de ervaringen die we dit jaar opdoen gaan we een bermbeheerplan opstellen. Er is door de gemeente een werkgroep opgericht met bewoners. In samenwerking met de werkgroep wordt een nieuw bermbeheerplan opgesteld.