In gesprek met...

Stuur een e-mail naar de raadsleden

Raadsleden zijn altijd benieuwd naar ideeën van onze inwoners. Heeft u een goed idee waarvan u denkt dat dit interessant is voor de gemeenteraad? Stuur dan een e-mail naar alle raadsleden via raadsleden@montferland.info. U kunt ook een raadslid persoonlijk benaderen. De contactgegevens van de raadsleden vindt u op de pagina 'Wie is wie' in iBabs.

Inspreken

Wilt u meepraten over een geagendeerd onderwerp tijdens de beeldvormende sessie? Klik dan op onderstaande link 'Ik wil meepraten'.

Ik wil meepraten

Neem voor meer informatie contact op met de griffie per e-mail: griffie@montferland.info of telefonisch via t. (0316) 291 378.

Petitie

Vindt u dat er iets moet gebeuren of bent u het ergens niet mee eens? Bent u van mening dat politieke actie nodig is? Start dan een petitie en zet die kracht bij door handtekeningen te verzamelen van mensen die uw mening delen. Dat kunt u zelf doen, maar u kunt ook een e-petitie starten en digitale handtekeningen verzamelen. U beslist zelf wanneer en bij wie u de petitie indient. Kijk op de website van Petities voor meer informatie.

Burgerinitiatief

Wilt u dat de gemeenteraad een door u aangedragen onderwerp bespreekt tijdens de vergadering? Maak dan gebruik van het burgerinitiatief. Wij adviseren u om eerst informatie hierover in te winnen bij de griffie voordat u een burgerinitiatief opstart. Neem voor meer informatie contact op met de griffie per e-mail: griffie@montferland.info of telefonisch via t. (0316) 291 378.