Onverharde wegen

Algemene informatie

De gemeente Montferland kent veel onverharde en halfverharde wegen. Deze wegen zijn vaak onderdeel van wandel- en fietsroutes en hebben daarom een recreatieve functie. De gemeente beheert en onderhoudt deze wegen.

Onverharde en halfverharde wegen zijn gevoelig voor weersomstandigheden. Als het regent kunnen er gaten ontstaan die gerepareerd moeten worden en bij droogte ontstaat er stof.

Omwonenden ervaren verkeers- en stofoverlast van deze wegen. In 2022 en 2023 is er onderzoek gedaan naar de onverharde wegen in de gemeente. Met de uitkomsten van dit onderzoek zijn er verkeersmaatregelen opgesteld om de overlast te verminderen.

Verkeersmaatregelen

De verkeersmaatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met betrokken bewoners, verenigingen, hulpdiensten en landschapsbeheerders. Voor elke maatregel is goed gekeken naar de effectiviteit en naar de gevolgen.
Het doel van elke maatregel is om er voor te zorgen dat alleen gemotoriseerd verkeer met een bestemming aan de onverharde weg, hier nog gebruik van maakt. Voor voetgangers en fietsers zijn er nauwelijks veranderingen. Ook is zo goed mogelijk rekening gehouden met landbouwverkeer, hulpdiensten, ruiters en menners. Voor iedere situatie is een andere verkeersmaatregel geschikt.

De maatregelen vindt u hier:

Resultaten enquête eindvoorstel

In de zomer van 2023 is er een enquête gehouden over ons voorstel voor de maatregelen. De resultaten van deze enquête zijn verwerkt in de verkeersmaatregelen.

De ontvangen reacties op de enquête vindt u hier:

Verkeersmaatregelen op de kaart

Op deze kaart kunt u alle sectoren bekijken. Daarnaast staat er op de kaart welke verkeersmaatregelen wij per sector voorstellen. 

Kaart met de sectoren en de voorgestelde verkeersmaatregelen 

Soorten verkeersmaatregelen

De onverharde wegen zijn verdeeld in sectoren. Voor elke sector zijn passende verkeersmaatregelen gezocht om de overlast terug te dringen.

Afhankelijk van de situatie en locatie zijn de verkeersmaatregelen:

 • Geslotenverklaring
 • Landbouwsluis
 • Slagboom
 • Drempel/plateau
 • Parkeerverbod

Geslotenverklaring

Een geslotenverklaring is een verkeersbord dat aangeeft dat het niet is toegestaan om de weg in te rijden. In dit geval kiezen we voor een geslotenverklaring voor motorvoertuigen.  De geslotenverklaring geldt voor al het gemotoriseerd verkeer. Op sommige locaties geldt ook een geslotenverklaring voor bromfietsen. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten, ruiters en menners kunnen de weg gewoon gebruiken. Waar nodig is de weg ook opengesteld voor landbouwverkeer. Uiteraard kunnen ook de aanwonenden gewoon hun huizen bereiken.

geslotenverklaring

Landbouwsluis

Een landbouwsluis is een obstakel op de weg. Het zorgt ervoor dat auto’s de weg niet kunnen inrijden. Landbouwvoertuigen, hulpdiensten, ruiters en menners kunnen hier wel doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen er ook gewoon langs.

De bestaande en nieuwe landbouwsluizen in Montferland worden opnieuw ontworpen om beter rekening te houden met hulpdiensten, ruiters en menners.

De landbouwsluizen worden aangekondigd met een geslotenverklaring en tevens aangeduid met onderstaand bord.

onverharde wegen - landbouwsluis

Slagboom

Een slagboom is een obstakel op de weg. Het zorgt ervoor dat het voor auto’s niet mogelijk is om de weg in te rijden. Fietsers en voetgangers kunnen er langs.

onverharde wegen - fysieke afsluiting

Drempel/plateau

Een drempel of plateau zorgt ervoor dat de snelheid van verkeer wordt verminderd. Een plateau benadrukt dat het gaat om een gelijkwaardig kruispunt. Een drempel of plateau is alleen mogelijk op een verharde weg.

Parkeerverbod

Een parkeerverbod betekent dat het niet is toegestaan om voertuigen te parkeren. Het kan worden toegepast aan één of beide kanten van de (onverharde) weg.

Parkeerverbod

Planning

 • Uitwerken verkeersbesluiten november/december 2023. 
 • Nemen verkeersbesluit door college van burgemeester en wethouders in februari 2024.
 • Van 14 maart tot 20 april 2024 is er een inzageperiode van 6 weken waarin bezwaar gemaakt kan worden tegen een verkeersbesluit. 
  • Komen er geen bezwaren, dan is het besluit definitief.
 • Opstarten werkzaamheden eind april 2024.