Onverharde wegen

De gemeente beheert en onderhoudt haar onverharde en halfverharde wegen. Dit zijn wegen die gevoelig zijn voor weersomstandigheden. Er ontstaan vooral bij regen grote gaten die gerepareerd moeten worden en bij droogte stof.

De onverharde en halfverharde wegen waar woningen en bedrijven aan staan worden 3 tot 4 keer per jaar gecontroleerd en daar waar nodig geëgaliseerd om weer een goed berijdbare weg te krijgen. Voor wegen met een recreatieve bestemming is dit 2 tot 3 keer per jaar en voor de wegen alleen voor landbouwverkeer wordt 1 tot 2 keer onderhoud uitgevoerd. De eerste ronde vindt meestal in het vroege voorjaar plaats. De weersomstandigheden moeten wel goed zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren omdat bij droogte er stof ontstaat en bij veel regen modder. Mede afhankelijk hoe deze wegen zich houden, zal verspreidt over het jaar, de overige rondes uitgevoerd worden.

Door het egaliseren van de wegen proberen we deze wegen op een acceptabel onderhoudsniveau te houden. Het blijven natuurlijk wel onverharde en halfverharde wegen met alle lusten en lasten van dien. De werkzaamheden worden machinaal uitgevoerd.

Op sommige plaatsen wordt het middel NoDust aangebracht om stofoverlast te verminderen en tevens geeft dit tijdelijk enige versteviging van het wegdek. Het aanbrengen gebeurt na de voorjaarsronde. Het aanbrengen moet gebeuren bij licht vochtig weer en is dus zeer weersafhankelijk. Het product NoDust is een natuurlijk product dat na een maand of drie/vier opgelost is.

In 2020 en 2021 gaan we samen met de aanwonenden kijken wat er aan vooral de stofoverlast gedaan kan worden. Een mogelijkheid is het stabiliseren van de bovenlaag. Op de Braamweg in Braamt is deze methode reeds toegepast. Uitgangspunt is wel dat het karakter van de onverharde wegen gehandhaafd moet blijven.

Wegen

Wegen.jpg