Rioolverstopping

De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor riool op uw eigen terrein.

Riool verstopt

Is het riool bij u verstopt? Dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. Dit hangt af van de plek waar de verstopping veroorzaakt is:

  • Ligt de oorzaak op gemeentegrond? De gemeente moet het oplossen en betaalt de kosten.
  • Ligt de oorzaak op uw eigen grond? U moet het oplossen en betaalt zelf.

Laat een expert kijken naar de oorzaak van de verstopping.

Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Gaat het om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is? Neem dan contact op met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.

Rioolverstopping oplossen

Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente.

Ligt de oorzaak op uw grond? Dan moet u het oplossen en de kosten betalen.

Vergoeding voor kosten oplossen verstopping

Hebt u kosten gemaakt om de verstopping op te lossen? Dan kunt u alleen een vergoeding krijgen als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Deze vergoeding zal echter nooit hoger zijn dan de kosten voor het opzoeken van de erfscheidingsput.

Rioolverstopping voorkomen

Om te beginnen is het raadzaam om uzelf af te vragen welk afval er in de vuilnisbak hoort. Deze afvalstoffen horen namelijk niet in het riool thuis omdat zij verstoppingen en schade in en aan het riool veroorzaken. Breng frituurvet en andere oliën naar een inzamelpunt en gooi dit niet door het riool aangezien vet stolt wanneer het afkoelt en zo uw afvoer of het riool gaat dichtslibben. Bekijk onze flyer (onderaan deze pagina) eens zodat u weet waar u met uw afval heen moet. Voor meer informatie over het riool en verstoppingen kunt u de website van Stichting Rioned bezoeken.