Riool

In de kernen van Montferland liggen rioolbuizen in de  straat (het gemeenteriool) waar woningen en bedrijven op zijn aangesloten met een eigen rioolaansluiting (huisaansluiting).

In het verleden werden het vuilwater en hemelwater via één huisaansluiting samen aangesloten op de rioolbuis in de straat (gemengd riool).

Tegenwoordig wordt in veel wijken een extra buis in de straat gelegd voor hemelwater, waarop de kolken in de straat worden aangesloten en waarop ook huisaansluitingen mogen worden aangesloten, mits deze gescheiden zijn uitgevoerd en alleen het hemelwater afvoeren (afkoppelen).

Het gemeentelijk hemelwaterriool in de straat voert het water af naar een sloot of vijver, of infiltreert het hemelwater in de bodem. Nieuwe huisaansluitingen moeten nu altijd (dubbel) worden uitgevoerd met een aansluiting voor hemelwater en een aansluiting voor vuilwater.

In het buitengebied van de gemeente ligt een stelsel van kleine pompputten en leidingen, de drukriolering. Enkele huizen zijn individueel aangesloten op een eigen zuiveringsunit de IBA. Zowel de drukriolering als de IBA zijn niet geschikt voor het afvoeren van hemelwater.

Het is niet toegestaan afvalwater te lozen in de bodem of sloot. Men is verplicht hiervoor een voorziening te treffen. In de meeste gevallen zal dat een aansluiting op het gemeenteriool inhouden.

Wat mag wel en wat mag niet in het riool?

Alles wat u in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. Ook wat u in een straatkolk wegspoelt komt in het riool of oppervlaktewater terecht.

In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld maar in sommige gevallen juist niet. En dan is dat schadelijker dan u denkt. Vet stolt en doekjes hopen op. Dit kan leiden tot verstoppingen bij u thuis, die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden. Ook verderop in het gemeentelijke riool kunnen allerlei problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters. Sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. Uw afvalwater moet namelijk weer gezuiverd worden voordat het veilig kan terugkeren in het oppervlaktewater.

Jaarlijks treden er in het gemeenteriool veel storingen op die te wijten zijn aan verkeerd gebruik. De storingen kosten veel geld, wat uiteindelijk aan u wordt doorberekend via de jaarlijkse 'rioolheffing'. De grootste veroorzakers van verstopping zijn (vloeibaar) frituurvet en reinigingsdoekjes. Maar ook maandverband, motorolie, kleding, condooms en zelfs bouwafval worden in het riool aangetroffen. Als er veel regen valt kan het zelfs gebeuren dat deze stoffen in het oppervlaktewater terecht komen en daar zit natuurlijk niemand op te wachten.

Wat kunt u in uw huishouden zonder problemen in het riool lozen?

  • Douche- en badwater;
  • Water van de wasmachine en/of wasdroger;
  • WC-water: Urine, ontlasting, wc-papier en het spoelwater;
  • Waswater (bv. uit de keuken of badkamer);
  • Afwaswater van een afwasmachine.

Wat kunt u in Montferland doen met uw overige afval?

Weet ú wat er moet gebeuren met oude medicijnen? Door het toilet spoelen of misschien in de vuilnisbak gooien? In de onderstaande overzicht staat wat er wel en niet in het riool mag en wat er met het overige afval moet gebeuren.

Wat mag er niet in het riool?
Soort afval Waar kunt u met dit afval terecht? Waarom mag dit niet in het riool?
Vet, (vloeibaar) frituurvet, olie Teruggieten in de verpakking en inleveren bij een aanbiedstation. Ook mag dit gestold in de afvalbak. Uw riool, en ons riool, kan verstopt raken. Daarnaast geeft dit extra kosten voor de zuivering.
Vochtig toiletpapier, maandverband, tampons, condooms. In de afvalbak (bijvoorbeeld in de afvalbak naast het toilet). Dit zorgt voor rioolverstopping, vastlopen van de pompen, het is niet afbreekbaar.
Vast afval zoals schoonmaakdoekjes, babydoekjes, kattenkorrels. Scheiden voor zover mogelijk en in de daarvoor bestemde afvalbak. Dit zorgt voor rioolverstopping, vastlopen van de pompen, het is niet afbreekbaar.
Oude medicijnen Inleveren bij de apotheek of bij een aanbiedstation (het is chemisch afval). Dit verontreinigt het oppervlaktewater, verstoort de zuivering.
Verf (ook waterverdunbare) Resten inleveren bij aanbiedstation (het is chemisch afval). Dit verontreinigt het oppervlaktewater, verstoort de zuivering.
Spoelwater en gebruikte kwastreiniger van verfkwasten Opvangen en inleveren bij aanbiedstation (het is chemisch afval), afgesloten bewaren in een beetje water of oplosmiddel. Ontploffingsgevaar, verontreinigt het oppervlaktewater en verstoort de zuivering.
Chemicaliën zoals terpentine, lampolie, petroleum, insecticiden, fotofixeervloeistof, etc. Inleveren als chemisch afval (KCA). Ontploffingsgevaar, verontreinigt het oppervlaktewater en verstoort de zuivering.
Cement- en gipsresten en ander afval na het klussen. Laten drogen en gescheiden inleveren. Dit zorgt voor rioolverstopping en vervuiling van de grond en het oppervlaktewater.

Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel in gemeentegrond. Het rioolstelsel bestaat onder meer uit: rioolbuizen en -putten, gemalen, pompen en bijzondere constructies.

Voor het onderhoud en goed functioneren van het gemeentelijk riool betaalt u rioolheffing. Als gebruiker bent u ook verantwoordelijk voor  het juiste gebruik van de riolering.

Voor klachten of vragen over de riolering kunt u het service- en meldpunt van de gemeente Montferland bellen via tel. (0316)  291 391.

Reinigen en inspecteren van de riolering

De hoofdriolen in de weg worden regelmatig gereinigd met een speciaal reinigingsvoertuig om een goede werking van het riool te garanderen. Om ook een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en conditie van de riolen, worden deze aansluitend geïnspecteerd met een zelfrijdende camera.

Elk jaar wordt ca. 15 km riool geïnspecteerd op obstakels, scheuren en verzakkingen en ca. 30 km riool wordt gereinigd.

Deze inspecties worden gebruikt om te bepalen of onderhoudsmaatregelen nodig zijn en hoe die het beste kunnen worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente in het voorjaar/zomer uitgevoerd .

Door de werkzaamheden zijn er kortdurend verkeersmaatregelen nodig om  inspectie- en reinigingsvoertuigen de ruimte te geven. De werkzaamheden verplaatsen zich relatief snel en hebben verder geen invloed op het huishoudelijk rioolgebruik.

Tijdens het reinigen kan er enige overlast ontstaan. Door luchtdruk kunnen uw toiletpot, schrobputjes, spoelbakken en andere afvoeren gaan borrelen en kan hierdoor stank ontstaan.