Welstand en welstandstoets

Algemeen

Bouwplannen voor binnen de historische kern van ’s-Heerenberg zijn welstandsplichtig. Dit betekent dat uw plan moet voldoen aan bepaalde eisen. Als het plan aan de eisen voldoet, krijgt u een positief welstandsoordeel.

Hoe het werkt

Bij nieuwbouw of verbouw beoordeelt de gemeente met een welstandstoets of het bouwwerk past in de omgeving. Dit doet de gemeente op basis van een vooroverleg of  aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

Vooralsnog staan de welstandseisen in de welstandsnota. In deze nota staan beleidsregels die de gemeente toepast bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Er zijn gebieden aangewezen die welstandsvrij zijn. In deze gebieden vindt dan geen welstandstoets plaats.

Goed om te weten

Is het niet duidelijk of uw plan ten aanzien van welstand een kans van slagen heeft? Dan is het verstandig om voorafgaand aan een omgevingsvergunningaanvraag een vooroverleg in te dienen. 

Aan het behandelen van een vooroverleg zijn kosten verbonden. Dit noemen we leges. De gemeente brengt voor haar werkzaamheden leges in rekening. Voor een actueel overzicht van de leges verwijzen wij u naar de legesverordening die te vinden is op de website van Overheid.