Woningbouw in Beek

Nieuws over woningbouw

In Beek betreft het een perceel van circa 2,5 hectare gelegen tussen de Sint Jansgildestraat en de Arnhemseweg.

In 2022 en 2023 organiseerde de gemeente Montferland vier participatiebijeenkomsten voor deze woningbouwlocatie. Tijdens de eerste en tweede bijeenkomst deelden de inwoners hun wensen, zorgen en ideeën met de gemeente. Samen met stedenkundig bureau Krachten zijn deze verwerkt in verschillende ontwerpen en in de derde bijeenkomst aan de inwoners gepresenteerd. In deelsessies hebben de inwoners hierover hun mening kunnen geven.

In de vierde bijeenkomst presenteerden wij de resultaten van de participatie. De resultaten bestaan uit een stedenbouwkundige uitwerking van de locatie en invulling op de kaart. Op de verschillende thema’s zoals groen, mobiliteit, sociaal en water vertelden wij wat er in het plan is opgenomen. Ook vertelden wij over onze doelen. De belangrijkste keuzes zijn in het plan verwerkt. Het woningbouwprogramma is nog niet compleet uitgewerkt.

In november 2023 heeft de gemeenteraad gesproken over het stedenbouwkundige ontwerp op hoofdlijnen als resultaat van de participatie en diverse ruimtelijke onderzoeken. De raad heeft het college de opdracht gegeven om de plannen te optimaliseren met behoud van de stedenbouwkundige uitgangspunten en de resultaten van de participatie. Het plan wordt verder uitgewerkt tot een ontwerpomgevingsplan en gaat daarna in procedure. Tegelijk werkt de gemeente samen met woningbouwcorporatie Plavei aan het voorbereiden van een tenderprocedure voor de projectmatige bouw. De planning is dat het omgevingsplan begin 2025 aan de gemeenteraad wordt aangeboden ter vaststelling.

Onderaan deze pagina vindt u de presentaties van de vier bijeenkomsten.