Azewijn

Gemeente Montferland gaat aan de slag met de herinrichting van de buitenruimte in Azewijn.

Gemeente Montferland wil deze herinrichting graag samen met de inwoners, belanghebbenden en grondeigenaren vormgeven.

Graag informeren wij u over de aanpak.

Ophalen informatie

Vanaf heden tot 1 september 2022 ontvangen wij graag uw input. U kunt uw input mailen naar de projectleider Jaap van der Eerden. Ook voor vragen kunt u bij hem terecht. Zijn mailadres is j.vandereerden@montferland.info.

De opgehaalde informatie wordt door Buro Ontwerp en Omgeving verwerkt in schetsen. Deze schetsontwerpen en het definitieve ontwerp worden door Buro Ontwerp en Omgeving aan u gepresenteerd tijdens diverse bijeenkomsten.

Bijeenkomsten

Er worden 3 bijeenkomsten georganiseerd om uiteindelijk te komen tot een definitief ontwerp.

  • 11 oktober 2022 Presentatie 1e schetsontwerp in 't Aschwinhuus (inloop 19.00 uur, bijeenkomst van 19.30-21.00 uur)
  • 15 november 2022 Presentatie 2e schetsontwerp in 't Aschwinhuus (inloop 19.00 uur, bijeenkomst van 19.30-21.00 uur)
  • 6 december 2022 Presentatie definitief ontwerp in 't Aschwinhuus (inloop 19.00 uur, bijeenkomst van 19.30-21.00 uur)

Via deze website informeren wij u over de tussentijdse uitkomsten van deze bijeenkomsten.

Vervolgstappen

Het definitieve ontwerp en het noodzakelijke budget worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad worden de werkzaamheden in 2023 voorbereid en starten we naar verwachting in januari 2024 met de uitvoering.

Leden voor de werkgroep gezocht

Gemeente Montferland is op zoek naar leden voor de werkgroep. Wilt u deel uit maken van de werkgroep? Aanmelden kan tot 1 september per mail: j.vandereerden@montferland.info.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in onderstaande bijlagen.